A létesítmény használóitól függően az alábbi leírás részletezi a területen érvényes szabályokat, előírásokat. 

 1. A belépés rendje

A rendezvényekre érkező vendégek beléptetése a bérleti szerződésben foglalt feltételek szerint történik. Az érkező vendégek beléptetése, parkoltatása, regisztrálása a létesítményt bérlő feladata a bérbeadóval, illetve annak megbízottjával együttműködve.

 

 1. A létesítmény használatának rendje

 

A tűzvédelmi utasításokat minden területen tartózkodó köteles betartani. A menekülési útvonalak kitáblázásra kerültek.

 

Bográcsozás/ Tűzgyújtás – előre egyeztetve és csak az erre kijelölt helyen lehetséges.

Tüzet gyújtani csak a kijelölt helyeken, az üzemeltető képviselőjével történő előzetes egyeztetést követően lehet.

 

Dohányozni kizárólag az erre kijelölt helyeken lehet! A létesítmény területén a dohányzásra kijelölt helyek mindig az adott rendezvény elvárásainak/szabályainak megfelelően kerülnek kijelölésre.

 

Parkoló              

A létesítmény területén a parkolási lehetőség térítésmentesen biztosított, azonban ennek használata a parkoló gépjárművek számának függvényében ideiglenesen korlátozásra kerülhet. A parkolót igénybevevők kötelesek gépjárművüket úgy leparkolni, hogy azzal más gépjármű mozgását ne akadályozzák, ne foglaljanak el több parkolóhelyet, szükség esetén -a rendezvény koordinálását ellátó személyzet utasításainak, iránymutatásának megfelelően- átparkolni.

Zöldterület        

 

A zöldterületet mindenki szabadon igénybe veheti, nincsenek előre foglalt helyek. A keletkező hulladékot mindenki köteles a megfelelő felirattal ellátott hulladékgyűjtőbe helyezni. A rendezvényen keletkező hulladék összegyűjtése és elszállítása a Bérbeadó feladata.

A rendezvényszervezőnek előzetesen kell egyeztetni a helyi gondnokkal a pakolások időpontját, a rendezvényhez szükséges eszközök, berendezések, játékok pontos elhelyezését. A területet tiszta, rendezett állapotban kell visszaadni.

 

Sportpályák

2 műfüves futballpálya (20x30, 20x40), 2 homokos strandröplabda-pálya, 1 db kosárpálya

Rendeltetésüknek megfelelően és bérleti szerződésben rögzített feltételekkel vehetők igénybe.

 

Rendezvénysátor                    -                                                                                                               

A helyszínen lévő rendezvénysátor színpaddal, lelátóval felszerelt, 1300 m2 alapterületű, fix lelátó, 50 m2 színpad - a nagysátor tűzvédelmileg engedélyezett befogadóképessége 400-500 fő. A sátor aljzata betonozott. Alkalmas vállalati rendezvények, esküvők egyéb összejövetelek lebonyolítására. A rendezvény megtartásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése bérlő feladata. A rendezvény ideje alatta a területen kell tartózkodnia egy előre megnevezett felelős személynek, a szükséges intézkedések (pl. hatósági ellenőrzés, egyéb panasz esetén) megtétele, foganatosítása érdekében. A területet tiszta, rendezett állapotban kell visszaadni.

 

Úszómedence  felnőtt és gyermekmedence      

 

A medence bérlés feltételeit a bérleti szerződés tartalmazza.

A medencéket csak akkor lehet használni, ha az úszómester/uszodagépész a területen tartózkodik. A medencék normál nyitvatartási időn túli használatakor bérlő kötelessége az úszómester biztosítása a jogszabályi követelményeknek megfelelően. A medencékben csak olyanok tartózkodhatnak, akik a higiéniai előírásoknak, a medencehasználat kapcsán a helyszínen kitáblázott feltételeknek megfelelnek, továbbá fertőző betegségben nem szenvednek. Medencehasználat előtt a zuhany és lábmosó használata kötelező, a kozmetikai szerek, kenőcsök és egyéb szennyeződések bőrről való eltávolítása érdekében! 

Az úszómester feladata a medencehasználat rendjét fenntartani, a szabályok betartását célzó intézkedéseinek, felszólításának minden medencehasználó köteles eleget tenni! A medencék körüli járólapok csúsznak, így itt lassan, körültekintően kell közlekedni/járni. Papucs használata kötelező! Tilos a pálya elválasztó kötelekbe kapaszkodni, azokon ugrálni, lógni!

 1. Tiltások

TILOS:

 

 • étel és ital fogyasztása az úszómedence, a gyermekmedence teljes területén!
 • a medencetérben mosogatni, ételmaradékot kiönteni!
 • mindenfajta kereskedelmi, politikai tevékenység az üzemeltető engedélye nélkül!
 • fertőző betegen a területre belépni, illetve ott tartózkodni!
 • drog- és egyéb tudatmódosító szerek használata a területen, illetve ezek befolyásoltsága alatt a területre belépni!
 • a közerkölcsöt, közrendet sértő magatartás, az együttélés szabályait megsérteni, úgy mint:
  • obszcén, trágár megjegyzések kinyilvánítása;
  • fizikális bántalmazás;
  • faji, etnikai, vallási hovatartozás, szexuális beállítottság miatti gyűlöletkeltés, szexuális indíttatású testi érintkezés,
  • továbbá minden olyan magatartásforma, mely utaló lehet szexuális kapcsolat létesítésére és alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
 • a medencetér teljes területén dohányozni!
 • a medencébe nem szobatiszta gyermeket bevinni!
 • szerencsejátékot űzni!
 • a medencetérbe és környékére törékeny vagy sérülést okozható tárgyakat, eszközöket vinni!

 

 

 1. Kiemelt Szabályok
 • Medencehasználat előtt a zuhany és lábmosó használata kötelező!
 • Fürdőruha használata kötelező!

 

 1. Felelősség, kártérítés

 

A Kamaraerdei Ifjúsági Park szolgáltatásait és létesítményeit – kiemelten a medencéket – mindenki saját felelősségére veszi igénybe!

 

Az üzemeltető nem vállal felelősséget személyekben vagy anyagiakban keletkező károkért, amelyek a házirend be nem tartásából származnak, illetve nem vállal felelősséget az elveszett vagy eltulajdonított, valamint a területen őrizetlenül hagyott személyes tárgyakért, értékekért. A talált tárgyakat minden vendég köteles leadni a portaszolgálat illetve üzemeltető személyzet részére.

 

Nem rendeltetésszerű használatból eredő károkozás vagy szándékos rongálás esetén az eszközök pótlásának költségét üzemeltető áthárítja a károkozó(k)ra.

 

A parkolót mindenki saját felelősségére veszi igénybe, az üzemeltető nem vállal felelősséget a gépjárművekben okozott károkért, valamint az abban elhelyezett tárgyakért.

 

Minden felelősségre vonásról, károkozásról az üzemeltető képviselője jegyzőkönyvet vesz fel.

 

A rendezvények megtartásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése, kérvényezése rendezvényszervező/bérlő feladata. Ezek hiánya miatt kiszabott hatósági bírságok megfizetése bérlő kötelessége, ezeket utólag áthárítjuk az okozóra, mulasztóra.

 

 1. Kitiltások rendje

 

A házirend, illetve az abban foglalt belépési-, higiéniai szabályok, valamint a kulturált viselkedési normák betartása mindenkire nézve kötelező, ezek be nem tartása az ingatlanról történő azonnali kitiltást vonhatja maga után!

 1. Egyebek

 

A házirendet az üzemeltető bármikor jogosult módosítani, kiegészíteni.

 

üzemeltető képviselője: Veress Attila  0630/307-2100